logo eduzones
เข้าชม 0 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

เกณฑ์คัดเลือกโครงการครูมืออาชีพ คาดเริ่มรับสมัคร 18 มิ.ย.นี้

ศธ.เดิน หน้าโครงการผลิตครูมืออาชีพ คาด 18 มิ.ย.เริ่มรับสมัครได้ วางเป้าคัดนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 30 ของอัตราบรรจุข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยแต่ละปีของ สพฐ.และ สอศ. ชี้ปี 56 มีอัตรารองรับให้ 1,566 อัตรา เล็งคัดจากผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่เดิมก่อนแต่มีเงื่อนไขต้องมี คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของโครงการครูมืออาชีพ

วันนี้ (12 มิ.ย.) ท.พญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู มืออาชีพ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการฯ ว่า คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพและคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่าย ผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 รูปแบบการประกันมีงานทำเสร็จแล้ว

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอ รับทุนนั้น ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2554 ในสาขาวิชาที่โครงการฯ กำหนดจากความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูในแต่ละปี และต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ ผู้ ขอรับทุนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา (GPAX), ผลการเรียนในวิชาเอกสะสม และผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสม (GPAX) ตลอด 3 ปีการศึกษา (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในกรณีมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกินจำนวนที่โครงการฯประกาศรับสมัคร ทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือก โดยจะประกาศให้ทราบถึงวิธีการและแนวทางการคัดเลือกต่อไป


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
“นัก ศึกษาที่เข้าโครงการฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา (GPAX), ผลการเรียนในวิชาเอกสะสม และผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสม 3.00 และต้องพร้อมทันทีที่จะรับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่โครงการฯ กำหนด แต่หากได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ หรือหากนักศึกษาต้องการยกเลิกไม่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน”เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการกล่าว และว่า ในกรณีที่เกิดปัญหา หรือมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการตามเกณฑ์นี้ได้ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ พิจารณาดำเนินการอื่นๆ ได้ตามควรแก่กรณี การวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ท.พญ.ศรีญาดากล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ทาง คณะกรรมการได้กำหนดเป้าหมายในการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 30 ของอัตราการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ สพฐ. และ สอศ. ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 มีอัตราให้โครงการครูมืออาชีพ จำนวน 1,566 อัตรา แบ่งเป็น สพฐ.จำนวน 1,472 อัตรา และ สอศ.94 อัตรา ทั้ง นี้ จะพิจารณาบัณฑิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่เดิม จำนวน 742 คน เป็นลำดับแรกก่อน โดยให้ยืนยันความประสงค์ การเลือกประเภทโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้สมัครไว้กับโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูมือ อาชีพ ปีการศึกษา 2554 ส่วนกรณีคัดเลือกนิสิต นักศึกษาครูที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 รูปแบบการประกันการมีงานทำ หากจำนวนไม่ได้ครบตามที่อัตราที่จะบรรจุ จะเปิดสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมโครงการผลิตครูมือ อาชีพ ซึ่งคาดว่ามีตำแหน่ง ประมาณ 874 อัตรา

“คาดว่าโครงการฯนี้จะเปิดรับสมัครได้ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้โดยจะเปิดรับสมัครต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่ง ศธ.ตั้งใจว่าจะดำเนินโครงการฯนี้ไปอย่างต่อเนื่องและจะพยายามขยายให้ใหญ่ ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อคัดเลือกคนดีคนเก่งที่ตั้งใจอยากจะเป็นครูได้เข้ามาเป็นครูมืออาชีพ” ท.พญ.ศรีญาดากล่าว

ที่มา
http://www.unigang.com/Article/11346
question-post
poonpreecha
14 มิถุนายน 2555 เวลา 11:32:51 น.
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif