logo eduzones
เข้าชม 33,060 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

เรียนรามคำแหงให้จบภายใน 2 ปีครึ่ง - 3 ปี

โครงการปริญญาตรี นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 2 ปีครึ่ง - 3 ปี

ก้าวแรก...สู่อาชีพ

- ผู้พิพากษา อัยการ

- นายร้อยตำรวจ นายทหารสัญญาบัตร

- ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง

-ทนายความ นิติกรในองค์กรต่างๆ

จบก่อน....มีโอกาสก่อน
สำเร็จปริญญาตรี ม.รามคำแหง
คณะนิติศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์
ภายใน 2 ปีครึ่ง - 3 ปี คุณก็ทำได้

สำนักงานเพื่อนกฎหมาย

การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ม.รามคำแหงจะไม่ยากอีกต่อไป สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน หรือมีเวลาอ่านหนังสือไม่เพียงพอ เราช่วยให้ท่านสามารถจบปริญญาตรี ภายในกำหนด 2 ปีครึ่ง – 3 ปี ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการกลั่นกรองถูกต้องตรงตามหลักวิชาการส่งถึงมือท่านทันทีแบบ Delivery
สำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันจะก้าวเข้าสู่อาชีพผู้พิพากษา อัยการ นายร้อยตำรวจ นายทหารสัญญาบัตร ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง
ทนายความ นิติกรในองค์กรต่างๆ เราสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นก้าวแรกสู่อาชีพในฝันของท่านหรือบุตรหลานของท่านได้
หากท่านประสงค์ที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง ท่านสามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปีครึ่ง – 3 ปี
หากท่านตัดสินใจสมัครเรียนที่สำนักงานเพื่อนกฎหมาย

ค่าบริการเพียงเทอมละ 5,900 บาท
ภาคฤดูร้อน 3,000 บาท
(ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าเทอม ม.รามคำแหง แล้ว)
*กรณีเทียบโอนต้องชำระค่าธรรมเนียมเทียบโอนต่างหาก

ด้วยประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน พร้อมบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพทางการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา เราจะคอยแนะนำและวางแผนการเรียนให้กับท่านทุกวิชา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง ตั้งแต่วิชาแรกถึงวิชาสุดท้าย จนท่านจบการศึกษา
เป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้ที่ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ไม่มีเวลาเข้าเรียนตามตารางเรียนปกติของมหาวิทยาลัย ผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและพนักงานประจำ ปัญหาดังกล่าวจะหมดสิ้นไป หากท่านไว้วางใจให้ที่ปรึกษาทางการเรียนอย่าง สำนักงานเพื่อนกฎหมาย เป็นผู้วางแผนการเรียน สมัครเป็นนักศึกษา เลือกวิชา ลงทะเบียนเรียนแทนท่าน ตรวจดูตารางสอบ ผลสอบ จัดส่งตารางสอบ และแจ้งผลสอบให้แก่ท่านทุกเทอม รวมถึงจัดส่งสื่อการเรียน สรุปเนื้อหาวิชา เก็งแนวข้อสอบที่จะออกสอบในเทอมนั้นๆ ให้แก่ท่านอย่างกระชับ และ แม่นยำ ช่วยให้อ่านหนังสือน้อยลงแต่ตรงแนวข้อสอบที่ออกสอบ ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ที่สำคัญ
ท่านสามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปีครึ่ง - 3 ปี
สิ่งนี้จะไม่เป็นเพียงแค่ความฝันอีกต่อไป

บริการของเรา
1. สมัครเป็นนักศึกษาให้แก่ท่าน
2. เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน เลือกวิชาเรียน ลงทะเบียนเรียนแทนท่าน
3. ตรวจตารางสอบ ผลสอบ จัดส่งตารางสอบและผลสอบแก่ท่าน
4. จัดส่งสื่อการเรียน สรุปเนื้อหา เก็งแนวข้อสอบที่จะออกสอบในเทอมนั้นๆ อย่างกระชับและแม่นยำ ช่วยให้ท่านอ่านหนังสือน้อยลงแต่ตรงแนวข้อสอบ
ที่ออกสอบในเทอมนั้น
5. ผู้ที่มีหน่วยกิตสะสม หรือเรียนอยู่แล้วสามารถเข้าร่วมโครงการได้

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
(เอกสารขนาด A4 รับรองสำเนาถูกต้อง)
1. สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.3*, ม.6, ปวช., ปวส., อนุปริญญา,ปริญญาบัตร) 3 ฉบั