logo eduzones
เข้าชม 0 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

ค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท สร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กไทยรักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


UploadImage


กรุงเทพฯ ประเทศไทย - 6 พฤษภาคม 2554 บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์จุดประกายเด็กไทย ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยใน “ค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 24”

กิจกรรมหลักในค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 24 เน้นการประยุกต์ภายใต้โลกดิจิตอลที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิถีชีวิตไปมาก ค่ายนี้จะสอนให้เยาวชนเขียน อ่านและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โลกดิจิตอลเพื่อความบันเทิงและการศึกษา เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ใช้ความรู้ในการสร้างบ้านที่ช่วยป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว และเรียนรู้ว่ามีกรรมวิธีและขั้นตอนอะไรบ้างทดสอบการปลอมปนของเมล็ดพันธุ์ข้าวและการดำนาโดยการปฏิบัติจริง

ค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม ที่
ผ่านมา เพื่อให้เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 10 ถึง 13 ปีจำนวน 230 คน มีโอกาสพบและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ สถานที่ใหม่ เรียนรู้และสนุกกับคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ ตลอดจนสนุกสนานกับเกมสร้างสรรค์และความบันเทิงต่าง ๆ ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดค่ายเพื่อการศึกษานี้ เราเชื่อว่ากระบวนการสอนที่สอ
ดแทรกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของค่ายในปีนี้ จะเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้นอกเหนือจากภายในห้องเรียน และเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กันเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราในอนาคตต่อไป”

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การสนับสนุนการจัดค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 นั้น บริษัทซีเกทฯ มีเป้าหมายใน การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ คณิต
ศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้แก่น้อง ๆ เยาวชนที่มา เข้าค่ายผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งช่วยฝึกการคิดและพัฒนาเทคนิคในการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมการทำโครงงานต่าง ๆ ฝึกความกล้าในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงาน ตรงกับวิสัยทัศน์ของซีเกทในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในศาสตร์ที่สำคัญเหล่านี้

ทั้งนี้ สิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 24คือ ได้ความรู้เกี่ยวกับโลกดิจิตอล ได้ความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้แรงบันดาลใจ เป็นการบูรณาการทางการศึกษาก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กในเชิงบวกได้ ส่วนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมก็คือการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ” นางสาวศิริรัตน์กล่าวเสริม

กิจกรรมหลักในค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 24 ประกอบด้วย การเยี่ยมชมโรงงานซีเกท เทพารักษ์ อิเล็กท
รอนิกส์สร้างสรรค์ สู่โลกดิจิตอล ประกอบสร้างหุ่นยนต์ สร้างสรรค์งานดิจิตอล ศิลปะประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ยุววิศวกรช่างคิด หุ่นยนต์เตรียมพร้อม แข่งขันหุ่นยนต์ สัมผัสธรรมชาติและผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ ตลอดจนเกมและนันทนาการ

ในกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานซีเกท เทพารักษ์ น้อง ๆ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อันทันสมัยในระดับชั้นนำของบริษัทซีเกท โรงงานเทพารักษ์ ในวันแรกของการเข้าค่าย โดยมีผู้บริหารบรรยายสรุปและพนักงานของบริษัทนำน้อง ๆ เยาวชนทัวร์โรงงาน

ในกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์ น้อง ๆ จะได้สร้างชิ้นงานทางด้านการควบคุม และการสื่อสารข้อมูลดิจิตอลจากวงจรอิเล็กทรอนิ
กส์


กิจกรรมสู่โลกดิจิตอล ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสู่โลกการนำเสนอผ่านการเขียนบล็อก เขียนเรื่องราวที่แบ่งปันระหว่างกัน สร้างเรื่องราวจากจินตนาการร่วมกันเป็นทีมเวิร์ก มีการแข่งขันที่ท้าทาย ซึ่งใช้ทั้งพลังความคิด จินตนาการ การแก้ปัญหา และความละเอียดรอบคอบในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ท้าทายและตื่นเต้น

กิจกรรมสร้างสรรค์งานดิจิตอล เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ภายใต้การทำงานร่วมกัน ในรูปแบบสร้างสรรค์จากข้อมูลดิจิตอล จากการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ผูกเป็นโครงงาน ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ กับโครงงานที่เป็นโจทย์กำหนดให้น้องๆร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด น้อง ๆ จะสนุกแบบสุด ๆ กับกิจกรรมที่ไม่มีวันลืม

ในกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ น้อง ๆ จะได้ทดสอบการปลอมปนของเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องจากโครงสร้างแป้งของข้าวแต่ละพันธุ์มีความแตกต่างกัน จึงต้องมีการตรวจทางเคมีโดยการหยดไอโอดีนลงไปและการย่อยด้วยด่าง ต่อจากนั้น ช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. น้อง ๆ ทั้ง 230 คนจะได้ดูแปลงปลูกข้าวและมีโอกาสดำนา กิจกรรมนี้จะทำให้น้อง ๆ ได้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังทำให้พวกเขารู้คุณค่าและประโยชน์ของข้าว รวมทั้งให้สมาชิกในแต่ละทีมทดลองทอดข้าวเม่า ซึ่งเป็นอาหารที่นำข้าวมาเป็นส่วนผสมหลักนั่นเอง

กิจกรรมยุววิศวกรช่างคิด เป็นกิจกรรมที่เน้นทางด้านการเป็นวิศวกรที่จะต้องสร้างโครงงานจากปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ใ
กล้ตัว น้อง ๆ จะได้ทำกิจกรรมการสร้างโครงงานที่ต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างจำกัด รู้คุณค่า เพื่อสร้างโครงงานวิศวกรรมในโจทย์ของการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างชิ้นงานทางวิศวกรรม โดยใช้ทางเลือกที่ดีให้เกิดประโยชน์ ในปีนี้ น้อง ๆ ได้รับมอบหมายให้สร้างบ้านย่อส่วนที่ช่วยป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว

กิจกรรมสัมผัสธรรมชาติและผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมยามเช้าที่เน้นให้ชาวค่ายได้เตรียมความพร้อม ที่จะเริ่มกิจกรรมในแต่ละวัน โดยที่จะนำเอากิจกรรมการละเล่นแบบไทยดั้งเดิมมาประยุกต์เพื่อเพิ่มความสนุกสนานยิ่งขึ้น

กิจกรรมเกมและนันทนาการ เป็นกิจกรรมยามค่ำคืนที่เน้นความคิด การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และก
ารใช้ชีวิตร่วมกัน โดยใช้ความสนุกสนานที่ผนวกกับสาระการเรียนรู้ การแก้ปัญหาเป็นสำคัญ มีทั้งกิจกรรมกลางแจ้ง แคมป์ไฟ กิจกรรมกลุ่มในห้อง การแสดงที่ออกแบบกิจกรรมให้มีความแปลกใหม่ และตรงใจเยาวชน

ประสบการณ์จากเยาวชนผู้เข้าค่ายครั้งนี้

ด.ญ. ณัฐสร สิท
ธิสาร หรือน้องมินนี่ นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เล่าให้พวกเราฟังว่า มินนี่สนุกสนานกับกิจกรรมการปลูกข้าวและการทำข้าวเม่าทอดมาก นอกจากนี้ การได้ประกอบหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่แปลกใหม่และท้าทายความสามารถ ในกิจกรรมยุววิศวกรช่างคิด น้องมินนี่วางแผนกับเพื่อน ๆ ในทีมว่าจะสร้างบ้านสู้แผ่นดินไหว ซึ่งมีฐานสี่เหลี่ยม และข้างบนเป็นสามเหลี่ยม ตอนแรกดูเผิน ๆ อุปกรณ์ที่อาจารย์ให้มาอาจจะทำบ้านไม่ได้ แต่จริง ๆ แล้วสามารถทำบ้านที่แข็งแรงในระดับหนึ่งได้ ค่ายนี้จึงจุดประกายให้น้องมินนี่เรียนรู้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ไม่ยากและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้

ข้อมูลเกี่ยวกับซีเกท

ซีเกทคือผู้นำ
ทั่วโลกในการออกแบบ การผลิตและการตลาดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลจาก การนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งองค์กร เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (Mobile Computing) อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (Consumer Electronics) และแบรนด์โซลูชั่น (Branded Solutions)รูปแบบการดำเนินธุรกิจของซีเกทช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและการผลิตระดับโลก เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีคุณภาพในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมไปยังลูกค้าทั่วโลก รวมทั้งเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำในตลาดทั้งหมดที่เรามีส่วนร่วม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลและมีคุณภาพดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการบันทึกข้อมูลที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาในโลก ท่านสามารถพบซีเกทได้ทั่วโลกและค้นหาข้อมูลซีเกทเพิ่มเติมที่ www.seagate.com

UploadImageUploadImage UploadImage
question-post
donatzz
06 มิถุนายน 2554 เวลา 09:19:30 น.
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif