logo eduzones
เข้าชม 17,750 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

ตัวอย่างการใช้ประสบการณ์ขอวิทยฐานะครูชำนาญการ

คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ. โดย ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.


ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้นำเสนอมติ ก.ค.ศ.ที่พิจารณาอนุมัติให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการนำประสบการณ์การดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และการดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 มานับรวมกับตำแหน่งครูได้ ซึ่งรวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทและ 2 ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอก เพื่อเป็นคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการนั้น ในการจะนับประสบการณ์การดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นมานับรวมประสบการณ์การ ดำรงตำแหน่งครูได้นั้น ก.ค.ศ.ได้กำหนดให้พิจารณาประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องใน 2 กรณีด้วยกันคือ กรณีมีประสบการณ์ในการสอน และกรณีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


คำว่า "มีประสบการณ์ในการสอน" หมายถึง การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ตามจำนวนชั่วโมงตามตารางการสอนที่ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งหากมีประสบการณ์ในการสอนเต็มเวลาให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนโอน ได้เต็มเวลา หากมีประสบการณ์ในการสอนเกินกึ่งหนึ่งขึ้นไปแต่ไม่ครบตามตารางสอนที่กำหนด ให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนโอนได้กึ่งหนึ่ง หากสอนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนโอนได้ 1 ใน 4 และหากไม่ได้ทำการสอนก็ไม่สามารถนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนโอนมานับรวม กับการดำรงตำแหน่งครูได้ เช่นกรณีตัวอย่างที่นำมาเสนอ ดังต่อไปนี้


กรณีที่ 1 ผู้ขอเคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นมาก่อน มีประสบการณ์ในการสอนเต็มเวลา และดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี


ตัวอย่าง นาย ก วุฒิปริญญาตรี เคยเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 และปฏิบัติการสอนมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี 5 เดือน โดยทำการสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งครบตามตารางสอนที่กำหนดและได้โอนมาดำรงตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยทำการสอนระดับประถมศึกษา ให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติการสอนก่อนโอน มานับได้เต็มเวลา คือ 4 ปี 5 เดือน มานับรวมกับการดำรงตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. อีก 2 ปี จะนับรวมได้ 6 ปี5 เดือน ซึ่งไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และสามารถขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้


กรณีที่ 2 ผู้ขอเคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นมาก่อน มีประสบการณ์ในการสอนไม่เต็มเวลาแต่เกินกึ่งหนึ่งของชั่วโมงสอนที่ ก.ค .ศ.กำหนด และดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปี


ตัวอย่าง นาย ข วุฒิปริญญาโท เคยเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารับเงินเดือนอันดับ คศ.3 และปฏิบัติการสอนมาแล้วเป็นเวลา 6 ปี มีประสบการณ์การสอน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งแต่ไม่ครบตามตารางสอนที่กำหนด ต่อมาโอนมาดำรงตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยทำการสอนระดับประถมศึกษา ให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติการสอนก่อนโอนมานับได้กึ่งหนึ่ง คือ 3 ปี มานับรวมกับการดำรงตำแหน่งครู สังกัดสพฐ.อีก 2 ปี จะนับรวมได้ 5 ปี ซึ่งไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และสามารถขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้ที่มา http://www.kruthai.info/forum/read.php?tid-56.html
question-post
anisada_24
01 มีนาคม 2554 เวลา 12:50:35 น.
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif