logo eduzones
เข้าชม 8,457 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

รับตรง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) ม.ขอนแก่น


คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้


1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL)

ผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษระยะเวลาใน การศึกษา 5 ปีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 5 ศึกษา ณมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ณมหาวิทยาลัย Hong Kong Institute of Education หรือมหาวิทยาลัยที่มีการลงนามความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรเพิ่มอีก 1 ใบและนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.5 สามารถเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Auckland University of Education (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ ในชั้นปีที่ 4 และกลับมาศึกษาต่อชั้นปีที่ 5 ณมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้รับปริญญาบัตรจาก Auckland University of Education เพิ่ม

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (B.Ed.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ และผ่านเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของคุรุสภา จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจำนวนรับ จำนวน 40 คน


คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า


4. หลักฐานการสมัคร

4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม.ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร จำนวน 1 รูป (ต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์หรือรูปสแกน)

4.3 ใบแจ้งผลการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรายวิชาดังต่อไปนี้ O-NET 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ 04 คณิตศาสตร์ 05 วิทยาศาสตร์ GAT PAT 5 วัดศักยภาพทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ค่าธรรมเนียมการสมัคร และกำหนดการรับสมัคร


สมัครด้วยตนเองดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://ednet.kku.ac.th และสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะและสังคม ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 29 เมษายน 2554 ยกเว้นวันหยุดราชการ ค่าสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท

สมัครทางไปรษณีย์ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://ednet.kku.ac.th และส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบพร้อมแนบธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 ในนามคุณอนุสรา วิทย์ชำนาญ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 (วงเล็บมุมซองสมัครสอบสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ)ภายในวันที่ 22 เมษายน 2554 (ถือตราประทับเป็นสำคัญ) ค่าสมัครสอบคัดเลือกทางไปรษณีย์ คนละ 550 บาทรายละเอียดทั้งหมด http://ednet.kku.ac.th/dataheadnewsdetail.php?headnews_ID=1049

Credit http://www.unigang.com/Article/6119
question-post
anisada_24
26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14:20:29 น.
image-comment
รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภายในของสาขานี้ พี่ไม่ทราบนะคะ

แต่น้องสามารถโทรไปสอบถามโดยตรง ที่คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้เลยค่ะ น่าจะชัวร์กว่า

ที่เบอร์โทรศัพท์   043-202406  โทรสาร.  043-343454
คุณ : anisada_24 [ 31 มีนาคม 2554 เวลา 10:38:15 น. ]
image-comment
อยากรู้ว่าเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะ หรือว่ามีเรียนภาษาไทยบ้าง

แล้วเรียนยากไหมคะ ถ้าหากคนที่ไม่เป็นภาษาอังกฤษมากเท่าไรจะเรียนไหวไหมคะ

แล้วถ้าลงทะเบียนมหาวิทยาลัยอื่นแล้ว หากติดที่นี่จะลงทะเบียนเรียนที่นี่ได้ไหมคะ แล้วเขาจะตัดสิทธิ์อะไรหรือเปล่าคะ

ถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะตอนนี้เป็นกังวลมากมากเลย ^^
ติดต่อมาได้ที่ cream_lovely1234@hotmail.com
คุณ : Cream [ 30 มีนาคม 2554 เวลา 20:46:45 น. ]
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif