logo eduzones
เข้าชม 66,492 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

ขรก.วืดเงินบำนาญสูตรใหม่ คลังหน้ามืด!ผวาต้องจ่ายเงินเพิ่มถึง 5 แสนล้าน


คลังหักดิบสมาชิก กบข.เมินคำนวณสูตรบำนาญใหม่ หลังพิจารณาแล้ว กระทรวงการคลังต้องจ่ายเงินเพิ่มถึง 500,000 ล้านบาท กลายเป็นภาระเงินงบประมาณ แต่เพื่อรักษาสัญญาพร้อมที่จะจ่ายอัตราผลตอบแทนให้แก่สมาชิก จากเฉลี่ย 7.31% เป็น 9% เพื่อปลอบขวัญข้าราชการ


ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า ผลการหารือภายในระหว่างกระทรวงการคลังกับกรมบัญชีกลาง เพื่อปรับหลักเกณฑ์ในการคำนวณบำนาญข้าราชการ สมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จำนวน 1.5 ล้านคนนั้น ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า กระทรวงการคลังจะยังคงยืนหลักเกณฑ์ เดิมในการคำนวณเงินบำนาญสมาชิก กบข.ไว้เท่าเดิม เพื่อไม่ให้การจ่ายเงินบำนาญเป็นภาระงบประมาณในอนาคต


ทั้งนี้ การพิจารณาเพื่อปรับหลักเกณฑ์ในการคำนวณบำนาญสมาชิก กบข. เกิดจากการเรียกร้องของข้าราชการ ที่ต้องการให้กรมบัญชีกลางเพิ่มเงินบำนาญให้แก่สมาชิกในวัยเกษียณ ซึ่งปัจจุบันสูตรในการคำนวณเงินบำนาญของสมาชิก กบข. กำหนดไว้ว่า เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ หารด้วย 50 แต่ผลที่ได้ต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ทำให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับจำนวนวันทำงานทวี คูณ มีรายได้หลังจากเกษียณลดลง เพราะสูตรในการคำนวณที่กำหนดเพดานสูงสุดไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การกำหนดเพดานคำนวณบำนาญไม่เกิน 70% ทำให้ข้าราชการวิตกกังวลว่า ชีวิตหลังการเกษียณของพวกเขา จะมีความยากลำบากมากขึ้นและไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะสูตรในการคำนวณบำนาญ เดิมก่อนที่จะมีการจัด ตั้ง กบข.กำหนดว่า เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ หารด้วย 50 ทำให้ข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.ได้รับเงินบำนาญในอัตราที่สูงมาก


บางคนอาจจะได้รับเงินบำนาญ 80-85% ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายก็มีโดยเฉพาะข้าราชการทหารและครูในพื้นที่เสี่ยง ภัย ที่มีอายุในการรับราชการนานถึง 40 ปี เพราะได้รับจำนวนวันทำงานทวีคูณมาก เช่น รับราชการ 1 ปี จะได้ทวีคูณเท่ากับ 2 ปี รับราชการ 2 ปี จะได้รับทวีคูณเท่ากับ 4 ปี เป็นต้น แต่ที่สำคัญคือ เมื่อข้าราชการท่านใดสมัครเป็นสมาชิก กบข.แล้วจะไม่มีสิทธิ์ขอลาออกจาก กบข. จึงทำให้มีข้าราชการเรียกร้องมายังกระทรวงการคลังขอปรับสูตรในการคำนวณให้ กลับไปใช้สูตรเดิมก่อนที่จะมีการจัดตั้ง กบข.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การที่กระทรวงการคลังกำหนดสูตรการจ่ายเงินบำนาญสมาชิก กบข. โดยมี การกำหนดไว้ว่าไม่เกิน 70% เนื่องจากสมาชิก กบข. นอกจากจะได้รับเงินบำนาญในการดำรงชีวิตหลังเกษียณแล้ว กบข.จะมีเงินพิเศษมอบให้อีกก้อนหนึ่ง ซึ่งเงินดังกล่าวมาจากเงินสะสมของสมาชิกในแต่ละเดือนที่รับจากหน่วยงาน เงินสมทบที่รัฐสะสมให้ทุกเดือน เงินประเดิมในการจัดตั้งกองทุน กบข. และเงินชดเชยที่ติดตัวข้าราชการมาตั้งแต่เริ่มรับราชการจนสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งทั้งหมดนี้ กบข.จะนำไปลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการลงทุนให้อีกด้วย


โดยในช่วงที่มีการเชิญชวนเพื่อจัดตั้ง กบข. เมื่อปี 2540 กระทรวงการคลังระบุว่า สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 9% ต่อปี หากคำนวณอายุการรับราชการตลอด 30 ปี จะได้รับเงินก้อนประมาณ 2 ล้านบาท บวกเงินบำนาญที่ได้รับรายเดือน ทำให้มีข้าราชการถึง 1 ล้านคน เข้าเป็นสมาชิก กบข.ในปีแรกที่มีการจัดตั้ง จากจำนวนข้าราชการทั้งหมด 2 ล้านคน ซึ่งในช่วงนั้น อัตราผลตอบแทนจากการฝากเงินออมทรัพย์อยู่ที่ 5% และเงินฝากประจำสูงถึง 12-13% กระทรวงการคลัง จึงมั่นใจว่า ผลตอบแทนจากการลงทุน กบข.น่าจะอยู่ที่ระดับ 9% ได้ แต่เมื่อฟองสบู่แตกในเมื่อปี 2540 ทำให้ดอกเบี้ยเงินฝากลดลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนลดลง โดยผลตอบแทนของ กบข.ตั้งแต่ จัดตั้งเมื่อเดือน มี.ค.40 จนถึงเดือน ธ.ค.53 อยู่ที่ 7.31% และมีสมาชิกทั้งหมด 1.15 ล้านคน


อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังพยายามหาทางแก้ไขเรื่องนี้ เพื่อให้สมาชิก กบข.พึงพอใจ เพราะหากมีการกลับไปใช้สูตรเดิมในการคำนวณเงินบำนาญคาดว่ากระทรวงการคลังจะ ต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มเติมอีก 500,000 ล้านบาท สำหรับสมาชิก กบข.ที่เกษียณไปแล้ว และที่กำลังจะเกษียณในอนาคต ซึ่งถือเป็นภาระเงินงบประมาณที่สูงมาก ดังนั้น กระทรวงการคลังจะเสนอเพิ่มอัตราผลตอบแทนแก่สมาชิกที่สมัครเป็น กบข.จาก 7.31% ขึ้นเป็น 9% เพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่เริ่มแรกในการจัดตั้ง กบข.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การก่อตั้ง กบข.มีวัตถุ ประสงค์เพื่อลดภาระเงินงบประมาณของรัฐ และสร้างความมั่นคงให้แก่ข้าราชการในวัยเกษียณ โดยนำรูปแบบของกองทุนเทมาเสก สิงคโปร์ มาเป็นต้นแบบในการจัดตั้ง มีการบริหารงานแบบองค์กรอิสระขึ้นกับกระทรวงการคลัง มีการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีเม็ดเงินลงทุน 485,000 ล้านบาท ระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการ ที่รับราชการก่อนปี 2540 สมัครเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ ส่วนข้าราชการใหม่ที่รับราชการตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นไป ทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิก กบข.ที่มา http://www.kruthai.info/main/board01_/showss.php?Category=find&No=455question-post
anisada_24
25 มกราคม 2554 เวลา 12:27:31 น.
image-comment
laptop battery
Laptop Battery
Acer Laptop Battery

Acer AS10B31 Battery, Acer AS10B41 Battery, Acer AS10B5E Battery, Acer AS10B61 Battery, Acer AS10B75 Battery, Acer AS10E7E Battery, Acer Aspire 5820 Battery, Acer Aspire 3820 Battery, Acer SQ-1100 Battery, Acer SQ-2100 Battery, Acer TravelMate C200 Battery, Acer LC.BTP03.013 Battery

Acer AS09B35 Battery, Acer AS09B58 Battery, Acer LC.BTP00.037 Battery, Acer Aspire 4220 Battery, Acer AL10A31 Battery, Acer AL10G31 Battery, Acer LC.BTP00.129 Battery, Acer Aspire One D255 Battery, Acer AL10C31 Battery, Acer AL10D56 Battery, Acer LC.BTP00.130 Battery, Acer BT.00603.113 Battery

Acer Aspire 1551 Battery, Acer Aspire 1830 Battery, Acer Aspire One 721 Battery, Acer Aspire One 753 Battery, Acer LC.BTP00.002 Battery, Acer CGR-B/6H5 Battery, Acer AS09F34 Battery, Acer AS09D56 Battery, Acer AS09D70 Battery, Acer AS09D36 Battery, Acer LC.BTP00.052 Battery, Acer AS09D34 Battery

Acer UM09A31 Battery, Acer UM09A73 Battery, Acer UM09A75 Battery, Acer UM09B71 Battery, Acer UM09B7D Battery, Acer Aspire One 531 Battery, Acer Aspire One 751h Battery, Acer AS07A32 Battery, Acer AS07A51 Battery, Acer AS07A72 Battery, Acer Aspire 4920 Battery, Acer Aspire 4720 Battery

Acer UM09H31 Battery, Acer UM09H41 Battery, Acer UM09H36 Battery, Acer Aspire One 532h Battery, Acer AS07B71 Battery, Acer AS07B72 Battery, Acer AS07B42 Battery, Acer AS07B52 Battery, Acer AS07B32 Battery, Acer LC.BTP00.007 Battery, Acer Aspire 8930 Battery, Acer Extensa 7630 Battery

Acer BTP-63D1 Battery, Acer 91.49Y28.001 Battery, Acer TravelMate C302 Battery, Acer 31CR19/66-2 Battery, Acer AK.006BT.080 Battery, Acer AS10D71 Battery, Acer AS10D75 Battery, Acer BT.00607.126 Battery, Acer LC.BTP00.123 Battery, Acer AS10D51 Battery, Acer Aspire 4625 Battery, Acer Aspire 7750 Battery

Acer BT.00603.105 Battery, Acer UM09F70 Battery, Acer Aspire 1420P Battery, Acer Aspire 1825 Battery, Acer UM09F36 Battery, Acer LC.BTP00.090 Battery, Acer UM09E32 Battery, Acer UM09E56 Battery, Acer UM09E78 Battery, Acer Aspire 1810T Battery, Acer Aspire One 521 Battery, Acer Aspire One 752h Battery

Acer BATBL50L6 Battery, Acer Aspire 5110 Battery, Acer GARDA53 Battery, Acer Aspire 1825 Battery, Acer Ferrari 1100 Battery, Acer BT.00303.006 Battery, Acer BT.00605.010 Battery, Acer LC.BTP01.025 Battery, Acer Ferrari 1005 Battery, Acer TravelMate 3040 Battery, Acer GRAPE34 Battery, Acer LC.BTP00.006 Battery

Acer Extensa 5210 Battery, Acer Extensa 5220 Battery, Acer TravelMate 5310 Battery, Acer TravelMate 7720 Battery, Acer GRAPE32 Battery, Acer TM00741 Battery, Acer TM00751 Battery, Acer LC.BTP00.005 Battery, Acer GARDA31 Battery, Acer GARDA32 Battery, Acer TM07B41 Battery, Acer BTP ANJ1 Battery

Acer BTP-BCA1 Battery, Acer LC.BTP01.013 Battery, Acer Aspire 5670 Battery, Acer Aspire 9410 Battery, Acer Aspire 7000 Battery, Acer Aspire One D150 Battery, Acer Aspire One ZG5 Battery, Acer Aspire One A110 Battery, Acer UM08B73 Battery, Acer UM08A71 Battery, Acer UM08B74 Battery, Acer UM08A52 Battery

Acer LC.BTP01.016 Battery, Acer Ferrari 5000 Battery, Acer TravelMate 8200 Battery, Acer BTP-42C1 Battery, Acer BT.T2703.001 Battery, Acer Aspire 1310 Battery, Acer Aspire 1315 Battery, Acer BTP-43D1 Battery, Acer TravelMate 220 Battery, Acer TravelMate 230 Battery, Acer TravelMate 260 Battery, Acer TravelMate 280 Battery

Acer BATCL32L Battery, Acer BTP-AS2000 Battery, Acer BT.A2501.002 Battery, Acer Aspire 2000 Battery, Acer Aspire 2200 Battery, Acer Aspire 2010 Battery, Acer 909-2620 Battery, Acer BTP-73E1 Battery, Acer BTP-50T3 Battery, Acer BT.T5807.001 Battery, Acer TravelMate 370 Battery, Acer TravelMate 380 Battery

Acer BATBL50L8H Battery, Acer BT.00803.015 Battery, Acer LC.BTP01.017 Battery, Acer LC.BTP01.019 Battery, Acer Aspire 5610 Battery, Acer Aspire 2680 Battery, Acer AK.008BT.079 Battery, Acer AS10C7E Battery, Acer BT.00807.028 Battery, Acer LC.BTP00.132 Battery, Acer Aspire 8950G Battery, Acer TravelMate 382 Battery


Asus Laptop Battery

Asus A32-X51 Battery, Asus A32-UL20 Battery, Asus Eee PC 1201N Battery, Asus Eee PC 1201K Battery, Asus Eee PC 1201T Battery, Asus Pro23A Battery, Asus UL20A Battery, Asus A31-1015 Battery, Asus A32-1015 Battery, Asus AL31-1015 Battery, Asus PL32-1015 Battery, Asus ML32-1005 Battery

Asus Eee PC 1015B Battery, Asus Eee PC 1015P Battery, Asus Eee PC 1015T Battery, Asus Eee PC 1016P Battery, Asus Eee PC 1215B Battery, Asus Eee PC 1215N Battery, Asus Eee PC 1215P Battery, Asus Eee PC VX6 Battery, Asus Eee PC 1215T Battery, Asus AL31-1005 Battery, Asus AL32-1005 Battery, Asus PL32-1005 Battery

Asus Eee PC 1001HA Battery, Asus Eee PC 1001P Battery, Asus Eee PC 1005HA Battery, Asus Eee PC 1005P Battery, Asus Eee PC 1101HA Battery, Asus A32-F5 Battery, Asus F5C Battery, Asus F5M Battery, Asus F5R Battery, Asus F5Z Battery, Asus X59Sr Battery, Asus X50Sr Battery

Asus U3Sg Battery, Asus AP31-1008P Battery, Asus AP32-1008P Battery, Asus Eee PC 1008P Battery, Asus AP21-1002HA Battery, Asus Eee PC S101H Battery, Asus Eee PC 1002HA Battery, Asus S101H-CHP035X Battery, Asus AP22-U1001 Battery, Asus Eee PC S101 Battery, Asus 90-NGA1B3000 Battery, Asus A32-R1 Battery

Asus R1E Battery, Asus R1F Battery, Asus A32-F3 Battery, Asus F3Sa Battery, Asus 90-NIA1B1000 Battery, Asus M51Se Battery, Asus M50Sr battery, Asus 90-NI11B1000 Battery, Asus A32-T12 Battery, Asus X51RL Battery, Asus T12C Battery, Asus a32-a8 Battery

Asus 90-NF51B1000 Battery, Asus 70-NF51B1000 Battery, Asus z99j Battery, Asus a8sr Battery, Asus 90-NER1B1000Y Battery, Asus 90-NER1B2000Y Battery, Asus A31-F9 battery, Asus A32-F9 Battery, Asus f9f Battery, Asus C22-R2 Battery, Asus C21-R2 Battery, Asus 90-NGV1B2000T Battery

Asus R2H Battery, Asus 90-NE62B3000 Battery, Asus a42-u5f Battery, Asus a32-u5 Battery, Asus u5f Battery, Asus 90-NE52B2000 Battery, Asus A32-U6 battery, Asus A33-U6 Battery, Asus U6S Battery, Asus U6Vc Battery, Asus 90-NPW1B3000Y Battery, Asus 90-NPW1B1000Y Battery

Asus a31-s6 Battery, Asus a32-s6 Battery, Asus 90-NEA1B2000 Battery, Asus S6F Battery, Asus A33-S6 Battery, Asus s6fm Battery, Asus AL23-901 battery, Asus AP23-901 Battery, Asus Eee PC 1000 Battery, Asus Eee PC 1000HA Battery, Asus Eee PC 901 Battery, Asus Eee PC 904HD Battery

Asus 90-NHQ2B2000 Battery, Asus a33-w7 Battery, Asus a32-w7 Battery, Asus a33-m9 Battery, Asus a32-m9 Battery, Asus m9f Battery, Asus A42-M2 battery, Asus 90-N651B1010 Battery, Asus M2000 Battery, Asus M2400 Battery, Asus M2442N Battery, Asus M2400N Battery

Asus 90-NCA1B3000 Battery, Asus a41-w3 Battery, Asus a42-w3 Battery, Asus w3000a Battery, Asus a42-v1 Battery, Asus 90-NGF1B110 Battery, Asus v1j battery, Asus vx2s Battery, Asus a42-a3 Battery, Asus 90-NIL1B2000 Battery, Asus a6r Battery, Asus a42-m6 Battery

Asus m6000n Battery, Asus A22-700 Battery, Asus A22-P701 Battery, Asus A23-P701 Battery, Asus P22-900 Battery, Asus Eee PC 700 Battery, Asus Eee PC 701 battery, Asus Eee PC 900 Battery, Asus 70-NA12B2000 Battery, Asus 70-NHA2B2000 Battery, Asus 90-NA12B2000 Battery, Asus 90-NBR2B3000 Battery

Asus 90-NHA2B2000 Battery, Asus A31-W5F Battery, Asus W5Fm Battery, Asus A32-W5F Battery, Asus 90-NHA1B2000 Battery, Asus 90-N8V1B4200 Battery, Asus 90-N8V1B3100 battery, Asus 70-NH01B2000 Battery, Asus M5200N Battery, Asus S5200A Battery, Asus S5200N Battery, Asus Z35L Battery


Compaq Laptop Battery

Compaq 247051-001 Battery, Compaq W20700 Battery, Compaq Presario 14XL Battery, Compaq Presario 14XL2 Battery, Compaq Presario 14XL3 Battery, Compaq 116314-001 Battery, Compaq 176780-001 Battery, Compaq 388647-001 Battery, Compaq Presario 1200 Battery, Compaq Presario 12XL Battery, Compaq Presario 1600 Battery, Compaq Presario 1800 Battery

Compaq Presario 18XL Battery, Compaq Prosignia 150 Battery, Compaq Presario 16XL Battery, Compaq Presario 12XL3 Battery, Compaq Presario 12XL4 Battery, Compaq Presario 1600XL Battery, Compaq 176780-001 Battery, Compaq 388647-001 Battery, Compaq Presario 1200 Battery, Compaq Presario 12XL Battery, Compaq Presario 1600 Battery, Compaq Presario 1800 Battery


คุณ : laptop battery [ 12 มีนาคม 2556 เวลา 09:51:35 น. ]
image-comment
อ้างเงินภาษี รายจ่ายรัฐทุกบาทใช้เงินภาษีทั้งนั้ยใช่ไหม คัมค่าขนาดไหน ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ใครได้ข้าราชการกี่เปอร์เซนต์ที่ยังทุกข์ลำบากแม้คุณภาพชีวิตบางคนยังต่ำต้อยกว่าคนหาเช้ากินค่ำขอแค่เงินที่ถูกหักไปกับผลประโยชน์และสิทธิการคำนวณบำนาณเช่นเดิมนอกนั้นรัฐเอาของท่านคืนไป....ได้ไหม
คุณ : kru [ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 19:59:23 น. ]
image-comment
กบข. ตั้งขึ้น มา จุดประสงค์ ของมันก็คือ "ต้องการจ่ายเงินบำนาญให้ข้าราชการน้อยลง"
และปัจจุบัน บังคับ ข้าราชการทุกคนต้องเป็นสมาชิก กบข. และไม่สามารถ ลาออกได้..
เพราะเหตุผลเดียว ก็คือ ขอหยาบคาย นิดนึง
" กูจะจ่ายเงินพวกข้าราชการบำนาญ ให้น้อยลง"
เลวมาก สำหรับ ความคิดของคนที่มันตั้ง กบข.ขึ้นมา เพื่อทำแบบนี้กับข้าราชการ
ที่รับใช้ชาติ บ้านเมือง ประชาชน มายาวนาน จน เกษียณอายุราชการ
ผมรู้ทัน ผมจึงไม่เข้า ตั้งแต่แรก
แต่ เป็นห่วง ข้าราชการทกุท่าน ที่ต่อไป ได้รับบำนาญ น้อยลง เหลือเพียงแค่ไม่เกิน
70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
ดูสิครับ ยังมาเฉลี่ยเงินเดือน ให้เหลือน้อยลง แล้ว ก็ยังให้แค่ไม่เกิน 70 % อีก
เลวจริงๆ
กบข. ตั้งมา ทำร้ายข้าราชการ จริงๆครับ..เงินก้อน ใช้แป๊บเดียวก็หมด
เงินเดือนบำนาญ ที่ยังเหลืออยู่ตอนมีชีวิตนี่สิครับ มันไม่พอจริงๆ..
คุณ : ข้าราชการชั้นผู้น้อย [ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 01:42:41 น. ]
image-comment
ใหนบอกว่าจะให้ในรูปแบบเงินชดเชย หากตัวเลขที่ขอมาตกลงกันไม่ได้ แล้วจะใหจำนวนเท่าใด และ 9 % ที่จะให้จะให้ตอนไหน ย้อนหลังให้หรือไม่ ขอแจ้งให้ชัดเจนด้วย เพราะถูกเอาเปรียบมาก เงินเดือนปัจจุบันสามหมื่น เกษียณแล้วเหลือหมื่นกว่าครึ่งต่อครึ่ง อย่างน้อย เหลือสองในสามก็ยังดี
คุณ : ดอกรัก [ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 14:18:31 น. ]
image-comment
ชีวิตข้าราชการชั้นผู้น้อยก็แบบนี้แหละ โดน กบข.เอารัดเอาเปรียบมาตลอด มาบัดนี้ขอแก้ไขระเบียบก็ไม่ยอมแก้ให้ ทีผู้บริหาร กบข.บริหารงานผิดพลาดไม่เห็นต้องรับผิดชอบ สูญเสียเงินไปไม่น้อยแต่ก็ไม่ต้องชดใช้ กลับให้สมาชิกชดใช้แทน เฮ้อเบื่อจริงๆ นี่ประเทศไทยหรือประเทศเขมรกันแน่010010
คุณ : พงษ์เทพ [ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:31:47 น. ]
image-comment
เมื่อ กบข ทำตามเงื่อนไขที่สัญญาไว้ไม่ได้ ควรให้สิทธิ์เขาลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วคืนเงินมาพร้อมดอกเบี้ย012
คุณ : ครูโดนรัฐบาลหลอก [ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 12:29:55 น. ]
image-comment
อยากทราบว่า ตอนแรกเค้าบอกหรือเปล่าคะว่าคิดเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ต่างจากคนที่ไม่ได้เข้า ตอนสมัคร ดูเหมือนจะไม่เห็นกฎข้อนี้ ถ้ามีคนคงต้องถกกันเยอะ ว่าได้ เสีย คุ้มกันหรือไม่

อีกเวป บอกว่า ถ้ามาให้เอาเงินเดือนสุดท้ายมาคิด ก็ไม่เป็นธรรมกับคนที่ไม่สมัคร กบข
มันจะไม่เป็นธรรมได้อย่าง คนที่ไม่ได้สมัคร ได้ประโยชน์เท่าเดม ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนคนที่สมัคร โดนหักเงินทุกเดือน 10, 20, 30 ปี ต้องส่งแบบเดียวกับประกันชีวิตระยะยาว หักภาษี แล้วไหนจะค่าเงินที่ถูกลงล่ะ นี่ส่งประกันชีวิตปีละ 36000 คิดแล้วเดอนละ 3000 บาท ครบทุก 5 ปี คืนเงินให้ 5 หมืน 3 ครั้ง รวม 15 ปี ได้เงินคืน 150,000 บาท และเงินที่ส่งไปยังได้ผลประโยชน์ มากไม่น้อยกว่า 2 เท่า หลังจากปีที่ 15 ไม่ต้องส่ง ได้คืนทั้งหมด เินที่ออม และผลตอบแทนในปีที่ 20
ไม่รู้ว่าที่ กบข ให้ผลตอบแทนสมาชิก เทียบเท่า มากกวา หรอ น้อยกว่า ที่บริษัทประกันชีวิตระยะยาวให้หรือไม่ ...ไม่รู้ว่าใครพอมีความรู้ทางนี้ และมีข้อมูลเปรียบเทียบบ้างไหม ถ้าไม่มากกว่า แล้ว ยังเอาเงินเดือน 60 เดือนเฉลี่ยมาคิดบำนาญอีก ...ยังงี้ใช้ไม่ได้ คนเข้า กบข ขาดทุน คนออมเงิน กลับแย่ คนไม่ออม กลับสบาย ไม่ถูกเอาเปรียบ ไม่ถูกเบียดบังผลประโยชน์
คุณ : Passawan [ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 21:16:53 น. ]
image-comment
เพือนที่่ออกรุ่นเดียวกันแต่ไม่ได้เข้าระบบ กบข.ยังเห็นใจกัน เพราะว่าผมที่เข้า กบข.เงินลดลง 1 ใน 3 (3 หมื่น เหลือเพียง 2 หมื่น) ออกมาแล้ว 2 ปี กว่า เงินถูกหักสองแสนกว่า ถ้า 10 ปี ก็เป็นล้านเลยนะ แล้วไหนจะเงินบำเหน็จตกทอดอีกที่ถูกลดลง ไม่รู้ว่าดวงไม่ดีหรือว่ามีกรรมกันแน่ เฮ้อ! ไม่รู้คิดระบบ กบข.ออกมาอย่างไร มันแตกต่างกันมากเลย แทนที่จะช่วย ขรก.บำนาญให้มีชีวิตที่ดี กลับเป็นว่าสร้างความเครียดให้ น่าสงสารตัวเองจัง
คุณ : สมพงษ์ [ 08 เมษายน 2555 เวลา 15:57:11 น. ]
image-comment
ในเมื่อหลอกเขาให้มาสมัครแล้ว แต่ทำตามเงื่อนไขที่สัญญาไว้ไม่ได้ ควรให้สิทธิ์เขาลาออกจากการเป็นสมาชิกได้ ไม่ใช่บังคับให้เขาทนอดสูดูความโง่เขลาของตัวเองที่โตแล้วยังให้เขาหลอกด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจ
ถ้าเขาต้องการลาออกจากสมาชิก กบข.ก็สมควรให้เขาลาออก และคืนเงินสะสม + ดอกเบี้ย คืนให้เขาไป ในรูปแบบดอกเบี้ยเงินฝากประจำ อันนี้พูดถึงเฉพาะรุ่นที่ กบข.หลอกให้เขามาสมัครครั้งแรก ส่วนรุ่นที่ถูกบังคับมาก็บังคับต่อไป เพราะถือว่าไม่ได้หลอกแต่บังคับให้สมัคร
มันน่าจะยุติธรรมและไม่ผิดศีลข้อ 4 ด้วย
คุณ : พิมพ์รัตน์ [ 02 เมษายน 2555 เวลา 21:13:16 น. ]
image-comment
โครงการ กบข.แรกตั้ง เป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้ข้าราชการสมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อต้องการนำเงินไปบริหารจัดการสร้างผลประโยชน์ในกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกแล้ว ก็ตกเป็นเครื่องมือที่จะต้องจ่ายเงินให้กองทุนทุกเดือน ไม่สามารถลาออกได้ และไม่มีสิทธิในการตัดสินใจไดๆ กับกองทุนนี้เลย เห็นควรยุบเลิกไป ไม่ให้เป็นเครื่องมื่อให้ผู้มีอำนาจใช้ประโยชน์ เป็นการเอาเปรียบกันชัด ๆๆ

คุณ : สมรัก [ 01 เมษายน 2555 เวลา 13:44:34 น. ]
image-comment
เอาแผ่นพับแผ่นเดียวไปให้กรอกสมัครถ้ารู้ยังงี้ก็คงไม่เอาเหมือนกัน เพราะเพื่อนรุ่นเดียวกันไม่เข้า กบข. เขาได้รับเงินมากกว่าตั้งเป็นหมื่นเมื่อเออรี่พร้อมกัน น่าเสียดายมาทำเหมือนดีแต่แล้วก็ห่วยแตก
คุณ : สมาชิกชั้นผู้น้อย [ 18 มกราคม 2555 เวลา 12:35:17 น. ]
image-comment
กระทรวงการคลัง ร่วมกับ กบข. หลอกข้าราชการ หน้าด้านมาก ก่อนก่อตั้ง กบข. ไม่มีหน่วยใดให้ข้อมูลข้าราชการที่ชัดเจนเลยมีแต่บุคคล(ในหมู่ข้าราชการ)ทั่วไปเชิญชวนว่าดีกว่า ระบบเดิม ข้าราชการชั้นล่างไม่มีข้อมูลเลย หัวหน้าว่าดีก็ว่าด้วย กรรมของข้าราชการไทยแท้ๆ
คุณ : วิชัย เกษนอก [ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 18:58:09 น. ]
image-comment
เฮงซวย หลอกข้าราชการ
คุณ : pt2hotmail.com [ 10 กันยายน 2554 เวลา 07:07:04 น. ]
image-comment
Thefirst777 สร้างรายได้ 50,000 บาท/เดือน 


งานออนไลน์ อันดับ 1 ของคนทั่วประเทศ 


ไม่ใช่ธุรกิจหลอกลวง ,ไม่ใช่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ , แต่เป็นธุรกิจ Network


แค่คุณทำตามระบบที่มีให้ แล้วคุณก็จะมีรายได้ประมาณ 50,000฿/เดือน 


รับทุกเดือนตลอดชีพ!!! ถูกกฎหมาย จ่าย เงินจริง 


ผมขอแนะนำ TheFirst777งานออนไลน์ 


ดูลายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ข่างล่างเลยคับ คุณ : nott.kp [ 28 สิงหาคม 2554 เวลา 17:28:33 น. ]
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif