logo eduzones
เข้าชม 0 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

คุรุสภายกเลิกป.บัณฑิตวิชาชีพครู

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในโครงการ สควค. หลังจากคุรุสภาประกาศยกเลิกหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ว่า เมื่อคุรุสภายกเลิก ป.บัณฑิตวิชาชีพครูไปแล้ว ทำให้บัณฑิตที่จบ 4 ปีมีปัญหา ซึ่งขณะนี้การแก้ปัญหาอยู่ระหว่างหารือว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำหลักสูตรปริญญาโทโดยใส่วิชาชีพครูไปด้วย เมื่อจบมาแล้วก็ได้วุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องหารือกับคุรุสภาด้วย อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวได้รับการทักท้วงจากกลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเห็นว่าแทนที่จะผลิต 5 ปี ให้ผลิตอีก 1 ปี เพื่อได้ปริญญาโทไปด้วยจะดีกว่า"เมื่อเป็นอย่างนี้ผู้รับผิดชอบโครงการก็เดือดร้อน โดยโครงการ สควค.เป็นโครงการที่รัฐมนตรีอนุมัติให้นักศึกษาที่จบสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มาเรียน ป.บัณทิต 1 ปี แล้วไปเป็นครูสอนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุมัติไปแล้ว 5 ปี แต่ทำได้ปีเดียวก็ยกเลิก ป.บัณฑิต ทางออกที่เป็นไปได้คือปรับหลักสูตรปริญญาโทแล้วใส่วิชาชีพครูลงไป แต่ถ้าบังคับหน่วยกิตเอาหลักสูตรครูเรียน 50 หน่วยไปใส่เลยคงจะยาก" รศ.ดร.พินิติกล่าวโครงการ สควค.เป็นโครงการให้ทุนผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ มีความศรัทธาในอาชีพครู เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งในด้านคุณภาพและ ปริมาณ และเพื่อพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยปีการศึกษา 2553 รับจำนวน 580 คน ในสาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ข้อมูลจาก
http://www.krupunmai.com/?name=news&file=readnews&id=192
question-post
anisada_24
24 ธันวาคม 2553 เวลา 14:23:38 น.
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif